1

Cách hạch toán Tiền Đang Chuyển – Tài khoản 113


Tài khoản 113 Tiền đang chuyển dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có, trả cho đơn vị khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hay bản sao kê của Ngân hàng.

Kết cầu của tài khoản 113

 Bên Nợ:

– Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào Ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có;
– Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ.
 Bên Có:
– Số kết chuyển vào Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, hoặc tài khoản có liên quan;
– Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ.
Số dư bên Nợ:
            Các khoản tiền còn đang chuyển cuối kỳ.
Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển, có 2 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển.
– Tài khoản 1132 – Ngoại tệ: Phản ánh số ngoại tệ đang chuyển.

Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền đang chuyển:

 1. Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
            Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)
                        Có TK 131   – Phải thu của khách hàng (Thu nợ của khách hàng)
                        Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có)
                        Có TK 511    – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
                        Có TK 512    – Doanh thu bán hàng nội bộ
                        Có TK 515    – Doanh thu hoạt động tài chính
                        Có TK 711 – Thu nhập khác.
 2. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
            Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)
                        Có TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112).
 3. Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:
            Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)
                        Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122).
 4. Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, đơn vị đã nộp séc vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
            Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)
                        Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.
 5. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi:
            Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)
                        Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132).
 6. Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi:
            Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
                        Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132).
7. Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, đánh giá lại số dư ngoại tệ trên Tài khoản 113 “Tiền đang chuyển”:
– Nếu chênh lệch tỷ giá tăng, ghi:
Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1132)
                        Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
            – Nếu chênh lệch tỷ giá giảm, ghi:
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1132).

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác