1

Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn chi tiết cách làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT cho từng chỉ tiêu

Xem thêm : Mẫu bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT

6

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

+ Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

+ Cột (2) – Ký hiệu: NNT tự nhập kiểu text, tối đa 10 ký tự

+ Cột (3) – Số: NNT tựnhập kiểu text, tối đa 7 ký tự

+ Cột (4) – Ngày, tháng, năm phát hành: NNT tự nhập, kiểu dd/mm/yyyy và phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế.

+  Cột (5) – Tên người mua: NNT tự nhập kiểu text

+ Cột (6) – MST người mua: NNT tự nhập MST theo đúng cấu trúc 10 hoặc 13 ký tự, nếu nhập 14 ký tự thì ký tự thứ11 phải là dấu ngạch ngang, cho phép null.

+ Cột (7) – Mặt hàng: NNT tự nhập kiểu text, cho phép null

+ Cột (8) – Doanh số bán chưa có thuế: NNT tựnhập kiểu số

+ Cột (9) Thuế GTGT:  Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương  ứng với thuế suất của các dòng tương ứng, làm tròn đến đồng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xuống)

+ Dòng 1: Để trắng

+ Dòng 2: Bằng giá trị côt (8) * 0%.

+ Dòng 3: Bằng giá trị côt (8) * 5%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì  ứng dụng  đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuếGTGT vượt quá ngưỡng cho phép”

+ Dòng 4: Bằng giá trị côt (8) * 10%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuếGTGT vượt quá ngưỡng cho phép”

+ Dòng 5: NNT tự nhập kiểu số

+ Ghi chú: NNT tự nhập kiểu text, cho phép null

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra = Tổng cộng Cột 8 của (tổng dòng 1 + tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT = Tổng cộng Cột 8 của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

+  Tổng thuếGTGT của HHDV bán ra = Tổng cộng Cột 9 của (tổng dòng 2+ tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

Bấm F5 để thêm dòng

Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ

– Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 01/GTGT :

+ Dòng tổng hàng 1 cột 8 của bảng kê đưa lên chỉ tiêu [26] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 2 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [29] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 3 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [30] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 4 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [32] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 3 cột 9 đưa lên chỉ tiêu [31] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 4 cột 9 đưa lên chỉ tiêu [33] của tờ khai

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác