1

Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT


Cách  làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT trên phần mềm HTKK

Xem thêm:  mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT

7

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Mẫu này dùng làm phụ lục cho cả tờ khai mẫu 01/GTGT và 02/GTGT.

Đối với tờ khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho kê khai dòng 4 Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư.

+ Đối với tờkhai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT  ứng dụng không cho hiển thị 3 dòng đầu

+ Nhập chi tiết các chỉ tiêu từcột 2 đến cột 9, cho phép null các cột : MST, mặt hàng, ghi chú.

+ MST người bán : nhập kiểu số, kiểm tra cấu trúc (theo qui tắc  đánh MST của tổng cục thuế). Trường hợp mã số thuế có 11 số (xxxxxxxxxx-x) hoặc  14 số (xxxxxxxxxx-xxx-x) thì chỉ nhập 10 hoặc 13 số, bỏ số cuối cùng không nhập; cho phép để trống.

+  Ngày tháng năm phát hành : nhập ngày tháng, kiểm tra  đúng theo  định dạng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế

+  Cột (8) cho phép nhập số âm

+  Cột (10)  ứng dụng hỗ trợ tự tính bằng cột (8) * cột (9), có thể sửa, cho phép nhập số âm

+ Tổng giá trị HHDV mua vào = tổng cột 8 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [23] trên tờ khai

+ Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [24] trên tờ khai

Bấm F5  để thêm dòng ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái màn hình).

Bấm F6  để xoá dòng tại vị trí con trỏ ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái).

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác