1

Hướng dẫn mở sổ sách kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập


Mở sổ sách kế toán là công việc mà Doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế từ khi bắt đầu thành lập. Đăng ký chế độ kế toán sao cho phù hợp với mô hình của Doanh Nghiệpso-sach-ke-toan

+ Áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 15 hay 48. Đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hay lựa chọn theo quyết định 48, còn Doanh nghiệp lớn thì lựa chọn quyết định 15.
+ Chọn lựa hình thức kế toán ( Nhật ký sổ cái, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký chung )
+ Chọn các phương tính giá trị hàng tồn kho (nhập sau xuất trước “lifo”; nhập trước xuất trước“fifo”; giá thực tế đích danh, bình quân gia quyền tức thời; bình quân gia quyền cuối kỳ)

+ Chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Danh mục sổ

Tên SổKý hiệuNhật ký chungNhật ký – Sổ CáiChứng từ – Ghi sổ
Nhật ký – Sổ CáiS01-DNNx
Chứng từ ghi sổS02a-DNNx
Sổ Đăng ký Chứng Từ Ghi SổS02b-DNNx
Sổ cái( dùng cho hình thức kế toán Chứng Từ Ghi Sổ )S02c1-DNNx
S02c2-DNNx
Sổ Nhật Ký ChungS03a-DNNx
Sổ Nhật Ký thu tiềnS03a1-DNNx
Sổ Nhật Ký chi tiềnS03a2-DNNx
Sổ Nhật Ký mua hàngS03a3-DNNx
Sổ Nhật ký bán hàngS03a4-DNNx
Sổ cái( dùng cho hình thức Nhật Ký Chung )S03b-DNNx
Bảng Cân Đối Số Phát SinhS04-DNNxx
Sổ Quỹ Tiền MặtS05a-DNNxxx
Sổ kế toán chi tiết Quỹ Tiền MặtS05b-DNNxxx
Sổ Tiền gửi ngân hàngS06-DNNxxx
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoáS07-DNNxxx
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoáS08-DNNxxx
Thẻ kho( sổ kho)S09-DNNxxx
Sổ tài sản cố định ( TSCĐ)S10-DNNxxx
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS11-DNNxxx
Thẻ tài sản cố địnhS12-DNNxxx
Sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán)S13-DNNxxx
Sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán) bằng ngoại tệS14-DNNxxx
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệS15-DNNxxx
Sổ chi tiết tiền vayS16-DNNxxx
Sổ chi tiết bán hàngS17-DNNxxx
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhS18-DNNxxx
Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụS19-DNNxxx
Sổ chi tiết các tài khoảnS20_DNNxxx
Sổ chi tiết phát hành cổ phiếuS21-DNNxxx
Sổ chi tiết cố phiếu quỹS22_DNNxxx
Sổ chi tiết đầu tư chứng khoánS23-DNNxxx
Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanhS24-DNNxxx
Sổ chi phí đầu tư xây dựngS25-DNNxxx
Sổ theo dõi thuế GTGTS26-DNNxxx
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lạiS27-DNNxxx
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảmS28-DNNxxx

Các sổ khác theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác