1

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup khi làm kế toán trên Excel


Cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong kế toán Excel

a/ Sử dụng hàm VLOOKUP trong việc

+  Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.

+  Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…

+  Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn

+  Tìm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1

+  Tìm số Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế ( của bảng 142, 242, 214 )

+  Và các bảng khác liên quan….

b/ Tác dụng hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện ( giá trị ) đã có: ( Điều kiện đã có gọi là “ Giá trị để tìm kiếm “

 

Cú pháp của hàm: Hàm có 4 tham số gồm:

=   Vlookup ( Giá trị để tìm kiếm , Vùng dữ liệu tìm kiếm, Cột trả về giá trị tìm kiếm,0)

F4 3 lần                           F4 1 lần

( Dấu chấm phẩy ( ; ) hay dấu ( , ) là phụ thuộc vào từng máy tính )

( Thực hiện xong nhấn Enter )

 

Giải thích:

+  Giá trị để tìm kiếm: Giá trị để tìm kiếm chỉ là một Ô và phải có Tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm ( Là Ô mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công Cụ dụng cụ….)

+  Vùng dữ liệu tìm kiếm: “ Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “ Giá trị để tìm kiếm”. ( Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác )

+  Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang vủa vùng dữ liệu tìm kiếm ( Ví dụ: cột thứ 8 tính từ bên trái sang )

Tham số “ 0”: Không thực hiện sắp xếp theo thứ tự nào.

+  Việc sử dụng phím F4 cũng tương tự như trên đã giới thiệu ở phần trên.

Ví dụ: Đi tìm Đơn giá xuất kho của mã hàng GEN_ASG24R từ bảng Nhập xuất tồn về Phiếu Xuất kho

+  Giá trị tìm kiếm: Là Ô chứa mã hàng GEN_ASG24R trên PXK – Ví dụ: Ô F8

+  Vùng dữ liệu tìm kiếm: Là bảng Nhập Xuất Tồn, điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa mã hàng GEN_ASG24R đến dãy ô có chứa giá trị cần tìm – Ví dụ: Vùng từ A9:L19.

+  Cột trả về giá trị tìm kiếm: là cột “ Đơn giá xuất kho” trên Bảng Nhập Xuất Tồn và được đếm từ bên trái của vùng sang – Ví dụ: là cột thứ 8.

MÔ PHỎNG:  ( Đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính )

cach su dung ham vlookup

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác