Trung Tâm Kế Toán Hà NộiLịch khai giảng lớp học kế toán thuế tổng hợp thực hành thực tế

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay

lớp học kế toán thuếCó thể nói hiện nay công ty kế toán Hà Nội là một trong những địa chỉ học kế toán thực hành hàng đầu Hà Nội, thương hiệu của chúng tôi được khẳng định thông qua chất lượng giảng dạy và sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể các bạn kế toán.

Nhờ sự tin tưởng vào chất lượng sản dịch vụ của công ty nên mỗi tháng công ty chúng tôi đào tạo được khoảng 1000 học viên / tháng/ 34 cơ sở. Vì số lượng học viên tham gia các khóa học tại công ty là rất đông nên chúng tôi phải khai giảng các lớp học thường xuyên để đảm bảo tiến trình học tập cho học viên, mà mỗi lớp học vẫn không dạy quá 01 người với 3 giảng viên dạy kèm.

Vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm nhé, các lớp được khai giảng thường xuyên, bạn chỉ cần qua đăng ký lấy tài liệu về xem trước 1 đến 2 hôm sau đó bên mình sắp xếp lớp là bạn có thể đi học luôn.

Sau đây là lịch khai giảng tại các cơ sở Tại Hà Nội.

Cơ Sở Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân :

Khóa Học SÁNG CHIỀU TỐI
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người đã học về kế toán ) Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 2/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 14/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người chưa học về kế toán ) Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 15/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế Ngày 8/04,Ngày 17/04,Ngày 28/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 17/04,Ngày 29/04
Khóa học kế toán máy: Excel, Fast, Misa Liên tục Liên tục Liên tục

 

Cơ Sở Quận Nam Từ Liêm:

Khóa Học SÁNG CHIỀU TỐI
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người đã học về kế toán ) Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 15/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người chưa học về kế toán ) Ngày 2/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 19/04,Ngày 29/04 Ngày 9/04,Ngày 14/04,Ngày 29/04
Khóa học kế toán máy: Excel, Fast, Misa Liên Tục Liên Tục Liên Tục

 

Cơ Sở Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa:

Khóa Học SÁNG CHIỀU TỐI
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người đã học về kế toán ) Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 15/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người chưa học về kế toán ) Ngày 2/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 19/04,Ngày 29/04 Ngày 9/04,Ngày 14/04,Ngày 29/04
Khóa học kế toán máy: Excel, Fast, Misa Liên Tục Liên Tục Liên Tục

Cơ Sở Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng:

Khóa Học SÁNG CHIỀU TỐI
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người đã học về kế toán ) Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 15/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người chưa học về kế toán ) Ngày 2/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 19/04,Ngày 29/04 Ngày 9/04,Ngày 14/04,Ngày 29/04
Khóa học kế toán máy: Excel, Fast, Misa Liên Tục Liên Tục Liên Tục

Cơ Sở 200 QUANG TRUNG – HÀ ĐÔNG:

Khóa Học SÁNG CHIỀU TỐI
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người đã học về kế toán ) Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 15/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người chưa học về kế toán ) Ngày 2/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 15/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế Ngày 3/04,Ngày 17/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 19/04,Ngày 29/04 Ngày 9/04,Ngày 14/04,Ngày 29/04
Khóa học kế toán máy: Excel, Fast, Misa Liên Tục Liên Tục Liên Tục

 

Cơ Sở KĐT VIỆT HƯNG – LONG BIÊN:

 

Khóa Học SÁNG CHIỀU TỐI
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người đã học về kế toán ) Ngày 7/04,Ngày 15/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 14/04,Ngày 19/04,Ngày 28/04,Ngày,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người chưa học về kế toán ) Ngày 2/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 1/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế Ngày 17/04 Ngày 17/04 Ngày 22/04
Khóa học kế toán máy: Excel, Fast, Misa Liên Tục Liên Tục Liên Tục

 

Cơ Sở Gia Lâm:

 

Khóa Học SÁNG CHIỀU TỐI
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người đã học về kế toán ) Ngày 7/04,Ngày 15/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 14/04,Ngày 19/04,Ngày 28/04,Ngày,Ngày 29/04 Ngày 7/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp( Cho người chưa học về kế toán ) Ngày 2/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 24/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04 Ngày 1/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 29/04,Ngày 29/04 Ngày 8/04,Ngày 14/04,Ngày 17/04,Ngày 19/04,Ngày 22/04,Ngày 28/04,Ngày 29/04
Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế Ngày 17/04 Ngày 17/04 Ngày 22/04
Khóa học kế toán máy: Excel, Fast, Misa Liên Tục Liên Tục Liên Tục

CHÚ Ý: 

+ Để cho chất lượng đào tạo được tốt nhất các bạn sau khi đăng ký học sẽ học 3 buổi / 1 tuần: 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 6 -7 . Vì lượng kiến thức vào rất lớn, học nhiều buổi sẽ làm các bạn không tiếp thu được hết kỹ năng – kiến thức. Bạn nào có nhu cầu học nhanh, học nhiều số buổi hơn phải đăng ký với phòng đào tạo, nhưng với điều kiện mọi kỹ năng mà kế toán cần trang bị bạn phải nắm vững hết để đảm bảo uy tín – chất lượng cho công ty.

+ Các lớp học kế toán trên Excel, phần mềm FAST, MISA được khai giảng liên tục có nghĩa là đăng ký xong có thể ngay không phải chờ học theo lớp.

Mọi theo thông tin chi tiết xin hãy liên hệ:

Trưởng phòng đào tạo: Mr.Tuấn – Hotline: 0979 163 530

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.3/5 (3 votes cast)
Lịch khai giảng lớp học kế toán thuế tổng hợp thực hành thực tế, 2.3 out of 5 based on 3 ratings
 
Từ khóa: , ,

Nếu bạn quan tâm tới nội dung trên website thì hãy đăng ký nhận bài viết mới nhất và các chương trình khuyến mãi của KẾ TOÁN HÀ NỘI qua mail nhé :).

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

ĐT: 0979 163 530
Email: tuankd3.kthn@gmail.com
Website: http://trungtamketoan.vn

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
CS2: Xuân Thủy - Cầu Giấy
CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên

CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông

 

CS5: Thị Trấn Đông Anh - HN
CS6: Lê Hồng Phong - TP. Nam Định
CS7: Trần Thái Tông - TP Thái Bình
CS8: Thọ Xương - TP. Bắc Giang

 

CS9: Trung Thành - TP Thái Nguyên
CS10: Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh
CS11: Lê Chân - TP Hải Phòng
CS12: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc