1
Mẫu Biểu

Mẫu sổ S01-DNN: Nhật ký – sổ cái theo thông tư 133

Mẫu sổ S01-DNN: Nhật ký – sổ cái theo thông tư 133. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán

Xem thêm

Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133

Tải mẫu sổ cái S02c2-DNN theo thông tư 133. Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế

Xem thêm

Tải mẫu sổ S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133

Tải mẫu sổ S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng theo thông tư 133. Sổ nhật ký bán hàng là chứng từ

Xem thêm

Tải mẫu sổ kho S08-DNN theo thông tư 133

Tải mẫu sổ kho S08-DNN theo thông tư 133. Mỗi sổ kho (thẻ kho) được dùng cho một thứ vật liệu,

Xem thêm

Tải mẫu sổ S10-DNN: Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng theo thông tư 133

Tải mẫu sổ S10-DNN: Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng theo thông tư 133. Để tải toàn

Xem thêm

Tải Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Tải Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu sổ S07-DNN) theo thông tư

Xem thêm

Tải Mẫu 07/CTKT-TNCN

Tải Mẫu 07/CTKT-TNCN – Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất  theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của

Xem thêm

Mẫu CTT25/AC – bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu CTT25/AC – bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Hàng quý những DN có sử dụng Chứng từ khấu

Xem thêm

ÔI, NHÂN VIÊN KẾ TOÁN MỚI

ÔI, NHÂN VIÊN MỚI Đa số các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn đi tìm việc đều nghĩ

Xem thêm

Tải Bộ hồ sơ nghiệm thu cho công trình xây dựng

Tải Bộ hồ sơ nghiệm thu cho công trình xây dựng. Nhằm giúp các bạn kế toán xây dựng dễ quản

Xem thêm