1

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ với các bạn một số mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–dóc—–
PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP
Đơn vị: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á BÌNH ĐỊNH
Xác nhận sinh viên:
Lớp:
Khoa:
Trường:    Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đã có thời gian thực tập từ ngày……/……/ 2012 đến ngày……/…../ 2012
Trong thời gian thực tập đã tham gia công tác……………………. , có ý thức chấp hành nghiêm các nội, nề nếp, tổ chức kỷ luật tại đơn vị thực tập và hoàn thành đầy đủ các công việc theo sự hướng dẫn, giúp đỡ của các nhân viên và các bộ tại đơn vị thực tập.
                                                                   Quy Nhơn, Ngày…..tháng…..năm 2013
                                                                   XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN

CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

Họ và tên sinh viên : …………………………………………………………………………….

Lớp…………………………………… Khóa……………….. Khoa : Kỹ Thuật Xây Dựng trực thuộc Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian từ ngày… tháng…… năm….. .. đến ngày… tháng…… năm ………..

Tại :……………………………………………………………………………………………….. ……

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………. …..

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

  1. 1.    Về ý thức tổ chức kỷ luật :

…………………………………………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. 2.    Về tinh thần thái độ học tập :

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. 3.    Về quan hệ, lối sống :

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. 4.    Các nhận xét khác :

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá chung sau khi thực tập :

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày…… tháng…… năm………….

Cán bộ hướng dẫn                                   Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác