1
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Download phần mềm HTKK 3.8.2 v2 ngày 26/03/2018

Ngày 23/03/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.2, phần mềm hỗ trợ kê khai

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.1 mới nhất từ tổng cục thuế

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.1 mới nhất DOWNLOAD NOW

Xem thêm

Thông báo nâng cấp HTKK 3.2.1 và iHTKK 2.3.1từ tổng cục thuế

Tổng cục Thuế vừa thông báo về việc phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch

Xem thêm

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.0 có hướng dẫn

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và phần

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.8

Trong thời gian chờ phiên bản tiếp theo HTKK 3.1.8 các bạn có thể tải phiên bản HTKK 3.1.7 tại

Xem thêm

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.5 có hướng dẫn

trungtamketoan.vn xin chia sẻ link download htkk 3.2.5(phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng)

Xem thêm