1

Quy định về phân bổ công cụ dụng cụ


Tùy vào tình hình sử dụng thực tế mà doanh nghiệp lựa chọn cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ sao cho phù hợp. Nhưng theo hướng dẫn của Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 (Điều 6 điểm 2.2 d) thì chi phí mua công cụ, dụng cụ được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 24 tháng tức là thời gian phân bổ công cụ dụng cụ không được kéo dài quá 2 năm

1. Khi mua công cụ dụng cụ:

Tùy thuộc vào tính chất của CCDC mà kế toán mua hàng có thể nhập kho hoặc chuyển thẳng cho bộ phận tiêu dùng.

+ Nếu là mua hàng nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 153,

Có TK 331/111/ …

=> Đến khi xuất kho, ghi: Nợ TK 142, Có 153

+ Nếu là mua hàng chuyển thẳng vào dùng, kế toán ghi:

Nợ TK 142

Có TK 331/ 111/ …

=> Kế toán chú ý: để có thể theo dõi được CCDC thì nên đưa tài khoản 153 ( tức là có động nhập kho)

+ Nếu CCDC có giá trị nhỏ, là vật rẻ tiền, mau hỏng thì có thể hạch toán thẳng vào chi phí và không cần phải nhập – xuất kho. Khi đó kế toán ghi:

Nợ 627/641/642

Có 331/111/…

Việc này đơn vị cần ban hành quy định về quản lý CCDC. Thí dụ, nếu CCDC có giá trị dưới 1 triệu thì hạch toán hết vào chi phí.

Có hai phương pháp phân bổ CCDC là phân bổ theo thời gian và phân bổ hai lần. Phân bổ theo thời gian là chia đều cho các kỳ (số kỳ sử dụng), hàng tháng sẽ trích vào chi phí giá trị như nhau; phân bổ hai lần là phân bổ vào lúc xuất dùng và lần báo hỏng theo tỷ lệ 50:50.

 

Thời hạn phân bổ của công cụ dụng cụ không được vượt quá 2 năm ( 24 tháng )

 

Ghi chúCác trường hợp mua CCDC chuyển thẳng vào sử dụng chỉ phù hợp cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ hay thương mại; các doanh nghiệp sản xuất hoặc xây dựng cần thiết thông qua nhập và xuất kho CCDC.

 

2)    Quản lý danh mục CCDC & xác định phương pháp phân bổ

Kế toán CCDC phải lập danh mục CCDC, khai báo các thông tin như: số kỳ phân bổ, tài khoản phân bổ, tính chất chi phí, phòng ban quản lý,…

Ghi chú: Bước này kế toán chỉ lập sổ theo dõi CCDC mà thôi, chứ không phát sinh bút toán.

3)    Phân bổ công cụ dụng cụ:

Hàng tháng, căn cứ vào mục đích và tính chất sử dụng CCDC đã được khai báo ở bước 2 mà chúng ta sinh bút toán phân bổ chi phí, bút toán đó là:

Nợ TK 627/641/642,

Có TK 142

4)    Báo hỏng CCDC

Nếu có CCDC bị báo hỏng thì kỳ đó sẽ trích toàn bộ giá trị còn lại (số dư 142 tương ứng với CCDC) vào chi phí.

Ghi chú: Việc báo hỏng không làm phát sinh bút toán, việc này được thực hiện trong tháng và trước khi thực hiện phân bổ cho tháng đó.


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác