1

Quy trình mua hàng thực tế trong doanh nghiệp


Dưới đây là quy trình nghiệp vụ mua hàng. Một nghiệp vụ mua hàng đầy đủ sẽ phải thông qua các bộ phận phòng ban như ở dưới đây, nhưng nếu bạn làm việc ở Một doanh nghiệp nhỏ thì sẽ không có nhiều phòng ban nên việc mua hàng có thể đơn giản hơn rất nhiều trong khâu lưu chuyển chứng từ:

quy-trinh-mua-hang

(1) BP có yêu cầu lập phiếu Yêu cầu mua hàng gửi đến P.Mua hàng
(2) P.Mua hàng nhận phiếu Yêu cầu mua hàng, căn cứ vào đó lập Yêu cầu báo giá
(3) P.Mua hàng gửi Yêu cầu báo giá cho NCC
(4) NCC căn cứ Yêu cầu báo giá, lập Báo giá
(5) NCC gửi Báo giá cho P.Mua hàng
(6) P.Mua hàng nhận Báo giá, xem xét giá cả, nếu đồng ý mua thì lập Đơn hàng mua gửi NCC
(7) NCC nhận Đơn hàng mua
(8) NCC chuẩn bị đầy đủ các chứng từ cần thiết gồm Phiếu giao hàng, Hóa đơn bán hàng để giao hàng cho người mua
(9a) NCC mang hàng cùng Phiếu giao hàng chuyển đến kho cty
(9b) Đồng thời NCC gửi Hóa đơn bán hàng đến P.Mua hàng
(10a) Bộ phận kho nhận hàng, lập Phiếu nhập kho
(10b) P.Mua hàng căn cứ hóa đơn lập phiếu Đề nghị thanh toán
(11a) P.Mua hàng tập hợp tất cả các chứng từ liên quan đến mua hàng gửi về P.Kế toán, gồm có: Yêu cầu mua hàng, Báo giá, Đơn hàng mua, Hóa đơn bán hàng, Đề nghị thanh toán
(11b) BP Kho gửi Phiếu nhập kho đến P.Kế toán
(12) Sau khi P.Kế toán nhận đủ một bộ chứng từ, hạch toán ghi nhận nợ phải trả NCC
(13a) Nếu thanh toán qua Ngân hàng, Kế toán lập Ủy nhiệm chi gửi đến Ngân hàng
(13b) Nếu thanh toán bằng tiền mặt, Kế toán lập Phiếu chi gửi qua Thủ quỹ chi tiền.
Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế. Hotline: 0979 163 530

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác