1

Quy trình Tổ chức kế toán


Chu trình tổ chức kế toán

 

Sổ kế toán:

Là phương tiện để ghi chép phản ánh 1 cách có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thời gian cũng như theo đối tượng. Sổ kế toán là nguồn số liệu quan trọng nhất nhằm phục vụ cho việc lập BCTC.

Chu trình ghi sổ : 4 công đoạn

+ Mở sổ : Lựa chọn sổ cho phù hợp với vịêc quản lý và kinh doanh

+ Ghi sổ: Là phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

+ Sửa chữa sai sót: Phải dùng các biện pháp theo quy định của luật kế toán, tuyệt đối không được tẩy xoá, sửa chữa sai nguyên tắc

+ Khoá sổ: Trước khi khoá sổ cần phải kiểm tra toàn bộ số phát sinh, số dư các tài khoản để tiến hành khoá sổ

Hình thức ghi sổ:

+ HÌnh thức nhật ký sổ cái

+ Hình thức nhật ký chung ( hay sử dụng

+ HÌnh thức nhật ký sổ cái ( áp dụng cho bộ máy kế toán lớn )

+ HÌnh thức nhật ký chứng từ  ( áp dụng cho bộ máy kế toán lớn)

Phương pháp sửa chữa sai sót:

Khi phát hiện sai sót kế toán không được tẩy xoá làm mất dấu vết thông tin số liệu đã ghi sai mà phải sửa chữa theo nội dung trong 3 phương pháp sau:

+ Phương pháp cải chính: Phương pháp này trực tiếp thay thế phần ghi sai bằng phần ghi đúng và thường áp dụng khi phần ghi sai được phát hiện sớm trước khi cộng dần số liệu hoặc chuỷen sổ theo phương pháp này kế toán dùng mực đỏ gạch ngang phần ghi sai và dùng mực thường ghi phàn đúng phía trên, bên cạnh ghi rõ họ tên chữ ký của kế toán trưởng

+ Phương pháp ghi bổ sung: Kế toán phải lập chứng từ bổ sung ttheo phương pháp này chỉ khi bỏ sót nghiệp vụ, con số trong định khoản nhỏ hơn con số thực tế cần ghi và sai sót phát hiện muộn khi đã cộng dồn số liệu. Theo phương pháp này kế toán định khoản cùng quan hệ đối ứng với chênh lệch thiếu

Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ TM 7.5 triệu

Ghi sai số liệu : Nợ Tk 111         5.700.000 đ

Có Tk 112   5.700.000 đ

Lâp bút toán bổ sung :       Nợ TK 111                    1.800.000 đ

Có TK 112          1.800.000 đ

+ Phương pháp ghi đỏ ( phương pháp ghi số âm) : Được sử dụng khi cần điều chỉnh giá kể cả xoá đi toàn bộ con số đã ghi. Trường hợp này kế toán dùng bút toán đỏ để ghi con số đỏ hoặc đặt con số cần ghi vào trong khung hoặc trong ngoặc đơn để xoá đi toàn bộ con số đã ghi sai hoặc ghi thừa

+ Phương pháp chữa sổ trên máy : Tuỳ theo từng trường hợp mà có thể sửa chữa được nếu chưa in sổ thì sửa tiếp trên máy, nếu sau khi in sổ  thì phải sửa chữa trong 3 phương pháp trên, đồng thời phải in lại tf khác và sửa trực tiếp trên máy

Trường hợp phát hiện sổ kế toán thiếu do sai sót khi làm BCTC năm thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó. Trường hợp nếu phát hiện sai sau khi BCTC năm đã được nộp thì phỉa sửa chữa trên sổ của năm phát hiện sai sót và ghi chú và dòng cuối cùng của sổ kế toán tại năm đó

Lưu ý: Dùng phần mềm chú ý đến lệnh sửa của phần mềm


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác