Còn hàng

Khoá Boki 2kyu - Kế toán công nghiệp trực tuyến qua zoom+Video Recording

Đang cập nhật

Kế toán công nghiệp ( kế toán sản xuất )

- Sự khác nhau với kế toán thương mại

- Các yếu tố cấu thành nên nguyên giá của hàng hóa: nguyên vật liệu, nhân công và kinh phí

Các phương pháp tính giá thành sản xuất đơn, tính giá thành thực tế và giá thành dự toán, phân tích yếu tố làm chênh lệch giữa dự toán và thực tế

Các phương pháp tính giá thành sản xuất hàng loạt: tính giá thành theo công đoạn, theo nhóm sản phẩm, theo cấp bậc sản phẩm

- Tính giá thành tiêu chuẩn

- Phân tích các yếu tố dẫn đến chênh lệch giữa nguyên giá dự toán tiêu chuẩn và thực tế của nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất trực tiếp

- Phân tích điểm hòa vốn

Lên đầu trang