Study with JSB Viet Nam

Học bao nhiêu vẫn thiếu. Hiểu bao nhiêu chẳng thừa. Nhân đức chớ bán mua. Được thua không nản chí. – Khổng Tử

Bài viết liên quan:

Lên đầu trang