Phân biệt từ vựng boki 3kyu_#2

Cả 2 từ 売掛金(うりかけきん)và 未収入金(みしゅうにゅうきん)đều có thể hiểu theo tiếng Việt là tài khoản "Phải thu khách hàng", nhưng cách dùng lại khác nhau tuỳ theo từng trường hợp. Cụ thể, các bạn tham khảo video dưới đây nhé.

Bài viết liên quan:

Lên đầu trang