Phân biệt từ vựng boki 3kyu_#1

Cả 2 từ 買掛金(かいかけきん)và 未払金(みばらいきん)đều có thể hiểu theo tiếng Việt là tài khoản "Phải trả người bán", nhưng cách dùng lại khác nhau tuỳ theo từng trường hợp. Cụ thể, các bạn tham khảo video dưới đây nhé.

Bài viết liên quan:

Lên đầu trang